22 Eylül 2017 - 02:07:07
Hakkımızda İetişim Reklam

Şehircilik Bakanlığı ´Osmanlı Tapuları´ Sergisine Hazırlanıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 21-23 Kasım 2012 tarihinde İstanbul´da düzenleyeceği ´Osmanlı Coğrafyası Kültürel Arşiv Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslararası Kongresine´ hazırlanıyor.
Şehircilik Bakanlığı ´Osmanlı Tapuları´ Sergisine Hazırlanıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 21-23 Kasım 2012 tarihinde İstanbul’da düzenleyeceği  “Osmanlı Coğrafyası Kültürel Arşiv Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslararası Kongresine” hazırlanıyor. Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı kongreye Hollanda, Macaristan, Bulgaristan, Rusya, Moldova, Almanya, Japonya, İngiltere, pakistan, İngiltere, Lübnan, Katardan çok sayıda akdemiysen ve bilim adamı katılacak.

Kongre öncesi açıklamada bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar  “Kültürel mirasımızın önem ve değerinin ortaya konulmasının yanı sıra arşivlerin muhafazası, bakımı, elektronik ortama aktarılması ile bu alandaki teknolojik gelişmeler de Kongre'de ele alınacaktır. Kongre, Kurumsal gelişimin yanında uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi ve ülke tanıtımına da katkı sağlayacak ” dedi.

Türkiye’den katılanlar hariç olmak üzere, Japonya ve Pakistan'dan Macaristan ve İngiltere'ye, Hollanda ve Almanya'dan Katar ve Yemen'e, Bosna ve Kosova'dan Lübnan ve Mısır'a kadar geniş bir coğrafya'da 23 farklı ülkeden 32 bilim adamının bildirilerine bilimsel programda yer verilecek.

Kongrede Osmanlı Macaristan’ı Örneğinde Tımar Ruznamçe Defterlerinin Önemi, Makedon Tarihçiliğinde Makedon Osmanlı bilimi, Romanya Tarihi, Macar Tarihi Osmanlı Tapu ve Tahrir Defterlerinin Önemi vurgulanacak. Ayrıca, Mısır Millî Arşivinde Bulunan Türkçe Belgelerin Tasnifi ve Kültürel Önemi anlatılacak.

Kongrenin en önemli konu başlıklarından birisi olan elektronik arşivler (dijital arşivler) konusunda dünyada uygulanan son teknolojik gelişmeler ve uygulamalar ele alınacak. Bu teknolojik gelişmelerin değerlendirmesi yapılarak diğer kurumlarda uygulanabilirliğinin tetkik edilmesi ve tatbiki mümkün olan teknolojilerin hayata geçirilmesi noktasında bilinç oluşturulması ve uygulamaya dönüştürülmesi hedefleniyor..

Kongreye katılım gösterecek kurum/kuruluşlar ve devletlerle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında sağlanabilecek işbirlikleri çerçevesinde ortak eğitim, ortak teknoloji geliştirme ve ortak arşiv uygulamaları gibi konularda çalışmalar yapılacak. Böylece arşivler uluslararası standartlarda modern bir yapıya kavuşturulacak.

Türkiye ile birlikte toplam 76 bildiri bilimsel programda, kongrede sunulacak. Ayrıca, yurt dışından Rektör, Kurum/Enstitü Başkanı ve Genel Direktör düzeyinde onur konukları ile oturum başkanları ve gözlemciler de bulunacak. Bunlarla birlikte toplam 29 ülkeden temsilciler Kongre'de yer alacak.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Davut Güney “Osmanlı Devleti'nden intikal eden arşiv mirasını bünyesinde bulunduran devletler ve kurumları ortak kültür, tarih ve medeniyet anlayışıyla bir araya getirilecek. Böylece ortak değerlerimizin ortaya konulması, değerlendirilmesi, paylaşılması ve ilim dünyasına kazandırılması noktasında önemli bir adım atılmış olacak. Ayrıca, katılım gösteren Devletler ve Kurumlarla ortak eğitim, teknoloji geliştirme ve arşiv uygulamaları konularında işbirliği sağlamak ve Kurumumuzu uluslararası standartlarda modern bir yapıya kavuşturmak için de bu Kongre önemli bir misyon üstlenecek” dedi.

Genel Müdür sözlerine şöyle devam etti: “Binlerce defter ve belgenin korunduğu ve araştırmacıların hizmetine sunulduğu Arşivimiz, üç kıtada otuza yakın ülkenin ekonomik, sosyo-kültürel ve demografik kayıtlarını ihtiva  etmekte olup, gerek Osmanlı Tarihi ve gerekse arşivimizde kayıtları bulunan devletlerin milli tarihleri ile ilgili araştırmalar için vazgeçilemez bir öneme sahiptir. Arşivimizde bulunan bu zengin arşiv hazinelerinin yeniden tasnifi yapılarak katalogu oluşturulmuş ve ne kadar zengin bir muhtevaya sahip olduğu bir kez daha ortaya konulmuştur.”

Milliyet

Uzmankonut.tv Uzmankonut.tv
2012 Uzman Konut TV Tüm Haklari Saklidir. Overseas Yazilim