18 Ekim 2017 - 03:03:24
Hakkımızda İetişim Reklam
ÖZDERİCİ GYO | Projeler - Uzman Konut TV

Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., bir faktoring kuruluşu olarak “Öz Finans Factoring  Hizmetleri A.Ş.” adıyla 05 Haziran 1992’de kurulmuş olup şirket hisseleri 1994’te halka arz olmuş ve hisselerinin %49.04’ü İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) işlem görmektedir.

Özderici GYO’nun faaliyet konusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmaktır. Şirket Kayıtlı Sermaye Sistemine tabi olup, Kayıtlı Sermaye Tavanı 250.000.000. TL dir.

Özderici GYO, gayrimenkul sektöründe arazi geliştirme, proje geliştirme ve kentsel dönüşüm alanlarında, nitelikli projeleri geliştirmeyi ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde getiri potansiyeli yüksek gayrimenkullere ve gayrimenkule dayalı projelere öncelikli konut sektörüne odaklanmayı planlamaktadır.

GELECEĞE RASYONEL KARARLARLA, SAĞLAM ADIMLARLA İLERLEMEK !

Küresel bir vizyon ve çevreci misyonla yatırım yapan Özderici GYO'nun nihai hedefi, yatırım yaptığı bölgenin gelişmesine katkı sağlayan, yaşam kalitesini yükselten karlı projelere yatırım yaparak sektöründe ve ülke ekonomisinde artı değer yaratan projelerle ortaklarına verimli ve kârlı bir portföy sunmaktır.Web Sitesi: http://www.ozdericigyo.com.tr/
Uzmankonut.tv Uzmankonut.tv
2012 Uzman Konut TV Tüm Haklari Saklidir. Overseas Yazilim